Pomoc drugiemu człowiekowi to wyraz dojrzałości moralnej, odpowiedzialności i szacunku dla innych osób

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Działają od 2001r. i wbrew pozorom, nie zajmują się robieniem paczek. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Szlachetna Paczka tworzy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami.

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Szlachetna Paczka dociera do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi. .

Dlatego obok takiej inicjatywy Służba Więzienna nie mogła przejść obojętnie.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach włączyli się w pomoc, biorąc udzial w Wekendzie Cudów i dostarczaniu paczek do potrzebujących rodzin.

Postawa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach pokazuje, że chętnie wspierają innych i uwidacznia, że osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej mają przyjaciół także w szeregach Służby Więziennej.


 

Opracowanie: mł. chor. Grabowska Monika

Zdjęcia: mł. chor. Grabowska Monika, Stowarzyszeie Wiosna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej