08 września br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się spotkanie edukacyjne dla osadzonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypadający na 9 września, ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Osadzeni z siedleckiej jednostki biorący udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach, dr Beatę Łaziuk oraz mgr Anetę Dmowską – Pyckę, nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące:

- podstaw prawnych i moralnych udzielania pierwszej pomocy,

- postępowania w przypadkach zagrożenia życia, takich jak: utraty przytomności, omdlenia, zadławienia,

- stosowania resuscytacji krążeniowo-odechowej,

Wyposażenie osadzonych w wiedzę i zaszczepienie w nich chęci do pomagania potrzebującym jest niezwykle ważne. Empatia, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i niesienie bezinteresownej pomocy to cechy warunkujące prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Skazani, przebywając za murami jednostki penitencjarnej podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nabywają umiejętności, które w przyszłości mogą zaowocować uratowaniem czyjegoś życia.

Cykliczne zajęcia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w siedleckiej jednostce ukierunkowują skazanych na potrzebę niesienia pomocy, wykształcenie w nich właściwych postaw społecznych i obywatelskich oraz nauczenie zasad postępowania w razie wypadków.

Zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem, warto jednak nauczyć się pomagać nie tylko z poczucia obowiązku, ale z potrzeby serca.

 

Tekst por. Marta Kuźma, ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej