W bieżącym tygodniu Zakład Karny w Siedlcach trzykrotnie gościł studentów kierunku kryminologia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

Współpraca Zakładu Karnego w Siedlcach z Uniwersystetem Przyrodniczo-Humansitycznym w Siedlcach to z jednej strony spotkania ze studentami w aulach czy udział jednostki penitencjarnej w giełdach pracy organizowanych przez uczelnię wyższą, a z drugiej wizyty studyjne studentów wraz z wykładowcami za wysokim murem. Pod opieką dr. Jana Świerczewskiego oraz dr. Grzegorza Wierzbickiego studenci kierunku kryminologia zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, zadaniami stawianymi przed wspomnianą formacją mundurową i jej misją. Na przykładzie siedleckiej jednostki penitencjarnej zapoznali się z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Spotkanie było okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze slużby w naszej formacji mundurowej. 

Słuchaczom przedstawiono podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto zostali zapoznani z ofertą resocjalizacyjną adresowaną do skazanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach, w szczególności z prowadzonymi w jednostce programami resocjalizacji, formami zatrudnienia więźniów, realizowanymi projektami kulturalno-oświatowymi czy szkoleniami zawodowymi dla osób pozbawionych wolności. W ramach wizyty studyjnej słuchacze uczelni wyższej mogli obejrzeć część terenu zakładu karnego.

Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pacodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania. 

Oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej mozna śledzić na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej