9 stycznia br. Zakład Karny w Siedlcach odwiedzili studenci Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Formy pracy ze skazanymi, oraz specyfika służby w poszczególnych działach organizacyjnych były głównym tematem poruszanym podczas spotkania. Studenci dowiedzieli się, jakie trzeba spełnić wymagania, ale też jakie predyspozycje musi posiadać kandydat do trudnej pracy za murami.

Podczas zajęć studenci zapoznali się z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, poznali podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Dowiedzieli się również o prowadzonych w jednostce oddziaływaniach penitencjarnych, ppor. Zbigniew Śpiewak zapoznał uczestników zajęć z programami resocjalizacji skazanych realizowanymi w siedleckiej jednostce.

W kolejnej części wizyty, studenci mieli możliwość obejrzenia oddziałów i cel mieszkalnych, hali sportowej, kaplicy, sali widzeń oraz placu spacerowego.

Kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,    mjr Olga Superczyńska przedstawiła specyfikę oddziału oraz główne formy terapii prowadzone wobec osadzonych w nim przebywających. Zaprezentowała również rękodzieła, efekty terapii zajęciowej oraz pomoce terapeutyczne i dydaktyczne wykonane przez więźniów.

Podczas wizyty staraliśmy się zaprezentować Służbę Więzienną jako służbę drugiemu człowiekowi, służbę niełatwą, często wymagającą wielu poświęceń i zaangażowania, ale niezwykle ważną i potrzebną dla bezpieczeństwa państwa.

Zakład Karny w Siedlcach od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, stwarzając możliwość zarówno zajęć praktycznych na terenie więzienia, jak i odbycia praktyk studentom resocjalizacji oraz kierunków pokrewnych.

Tekst por. Marta Kuźma, ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia szer Sebastian Matulaniec

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej