W Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się spotkanie rodzinne adresowane do skazanych i najbliższych im osób, które zorganizowane zostało w ramach porozumienia o współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej jako jeden z modułów wspólnie realizowanego projektu : „2 Kroki Bliżej”

Zorganizowane spotkanie rodzinne stanowi kolejną odsłonę współpracy Zakładu Karnego w Siedlcah z Caritas Diecezji Siedleckiej na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych między skazanymi, a osobami im bliskimi. Wydarzenie rozpoczęło się wspólną modlitwą której przewodniczył ks. kanonik Mateusz Czubak - Kapelan Kościoła Rzymskokatolickiego w siedleckiej jednostce penitencjarnej oraz odśpiewaniem kolędy.

Skazani wraz ze swoimi dziećmi uczestniczyli we wspólnych zabawach i konkursach animowanych przez wolontariuszy Caritas Diecezji Siedleckiej. Podczas spotkania pojawiały się niejednokrotnie chwile wzruszeń, gdyż ojcowie przebywający w warunkach izolacji więziennej dostrzegają, że nie mogą w pełni uczestniczyć w codziennym życiu bliskich, w szczególności dzieci, a czas dzieciństwa i wspólnych zabaw przemija bezpowrotnie. Dzięki wspaniałej atmosferze i wspólnej zabawie nikt nie mógł narzekać na nudę. Wydarzenie sprzyjało konstruktywnej refleksji i wzmocnieniu motywacji osób pozbawionych wolności do pozytywnej przemiany. Z kolei z perspektywy dzieci dzisiejszy dzień był pełen atrakcji i pozytywnych emocji. 

Utrzymanie właściwych relacji osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi stanowi jeden z priorytetów resocjalizacji. Wsparcie rodzin i akceptacja z ich strony dla prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w warunkach izolacji więziennej zwiększają szanse na właściwe funkcjonowanie skazanych po drugiej stronie muru. Rodzina jest największym sprzymierzeńcem Służby Więziennej w drodze do powrotu i właściwego funkcjonowania  skazanych w społeczeństwie, dlatego też realizacja inicjatyw z zakresu integracji rodzin stanowi istotny element oddziaływań resocjalizacyjnych w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Osadzeni dzięki takim spotkaniom dostrzegają, że bycie ojcem może stać się jednym z najpiękniejszych doświadczeń w ich życiu. Tego rodzaju inicjatywy pozwalają kształtować w osadzonych umiejętność budowania zdrowych relacji w rodzinie pomimo ich aktualnej, trudnej sytuacji życiowej bądź braku odpowiednich wzorców wyniesionych z rodzin.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Wolontariuszom z Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach za udzielone wsparcie w przygotowaniu imprezy, w szczególności za poczęstunek i animację zabaw dla dzieci.

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej