17 marca br. skazani Zakładu Karnego w Siedlcach mogli obejrzeć spektakl teatralny „Spacer po linie” wystawiony przez krakowski Tatr Kurtyna.Spektakl to dla skazanych możliwość spędzenia czasu poza celą mieszkalną, ale przede wszystkim próba wskazania więźniom właściwych wartości w życiu człowieka oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Spektakl „Spacer po linie” to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy ludzie stają wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania, potęgowana gniewem, frustracją i rozczarowaniem z racji niespełnionych potrzeb prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie wzorców łamiących tradycyjne normy etyczne, moralne i społeczne, poczucie braku odpowiedzialności i brak samoakceptacji – to czynniki, które deregulują i niszczą cała strukturę emocjonalno- psychiczną człowieka.

Elementy profilaktyczno-edukacyjne spektaklu:

  • przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym
  • zarządzanie emocjami
  • umiejętność kontroli stresu
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  • zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi
  • realizacja modelu motyw-decyzja-odpowiedzialność
  • skutki prawne zachowań aspołecznych

 

Spektakl to dla skazanych możliwość spędzenia czasu poza celą mieszkalną, ale przede wszystkim próba wskazania więźniom właściwych wartości w życiu człowieka oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 


Zdjęcia mł. chor. Paweł Izdebski

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej