Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach dla uczczenia Dnia Tradycji Służby Więziennej zorganizowali donację krwi w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Służymy pomocą – mamy to we krwi” zainicjowanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W inicjatywę włączyli się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Dzień Tradycji Służby Więziennej

Dzień Tradycji Służby Więziennej ustanowiony został na dzień 8 lutego nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej w 2022 roku. Przywołana data upamiętnia wydane 8 lutego 1919r. przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego dekrety stanowiące zręby polskiego więziennictwa. Obecna Służba Więzienna jest spadkobierczynią tradycji przedwojennej Straży Więziennej. Zajmujemy ważne miejsce w strukturach bezpieczeństwa naszego kraju. Dbamy o rozwój i kultywowanie wartości obywatelskich i patriotycznych. Z dumą prezentujemy barwy narodowe na naszych mundurach.

"Służymy pomocą - mamy to we krwi"

Ogólnopolska akcja krwiodawstwa "Służymy pomocą – mamy to we krwi" rozpoczęła się 8 stycznia i potrwa do 8 marca 2024r. W trakcie trwania przedsięwzięcia przypada 8 luty - Dzień Tradycji Służby Więziennej. Inicjatywa ma na celu popularyzowanie honorowego krwiodawstwa i pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi. W akcji chodzi również o zaakcentowanie, że mundur kojarzony jest z gotowością niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i służbą narodowi. Funkcjonariusze Służby Więziennej na czele z Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach kpt. Zbigniewem Śpiewakiem, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oddali krew uczestnicząc ramię w ramię w akcji krwiodawstwa i pozostając na służbie drugiemu człowiekowi.

Dołącz do nas

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz społeczność naszego miasta i siedleckiego regionu do włączenia się w akcję "Służymy pomocą – mamy to we krwi". Krew dla ratowania życia ludzkiego oddawać można do dnia 8 marca w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Gospodarczej 7 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00)

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej