Zakład Karny w Siedlcach prowadzi edukację młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach

SŁUŻBA WIĘZIENNA: OCHRONA - BEZPIECZEŃSTWO - RESOCJALIZACJA

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

"W SLUŻBIE PRAWU"

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży, przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

"W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE"

Projekt "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" ukierunkowany jest na kształcenie młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej. Program obejmuje przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego.

EDUKACJA MŁODZIEŻY TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Kadra Służby Więziennej doskonale rozumie, że warto inwestować w przyszłość młodzieży, dlatego też każdemu spotkaniu edukacyjnemu towarzyszy prowadzona przez funkcjonariuszy prezentacja Służby Więziennej – formacji, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

SZKOŁA Z CERTYFIKATEM

W związku przystąpieniem uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach do ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej placówce szkolnej przyznano certyfikat potwierdzający udział młodzieży we wspomnianych projektach.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: por. Przemysław Turyk, st.sierż. sztab. Marcin Heba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej