Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUZBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

SŁUŻBA WIĘZIENNA: OCHRONA - BEZPIECZEŃSTWO - RESOCJALIZACJA

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

"W SLUŻBIE PRAWU"

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

"W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE"

Projekt "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" ukierunkowany jest na kształcenie młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej. Program obejmuje przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego.

EDUKACJA MŁODZIEŻY TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Kadra Służby Więziennej doskonale rozumie, że warto inwestować w przyszłość młodzieży, dlatego też każdemu spotkaniu edukacyjnemu towarzyszy prowadzona przez funkcjonariuszy prezentacja Służby Więziennej – formacji, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

SZKOŁA Z CERTYFIAKTEM

Zwieńczeniem udziału uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w ogólnopolskich programach "W SŁUZBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej było wręczenie certyfikatów uczestnictwa we wspomnianych projektach.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej