Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej. W projekcie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie oraz z Zespołu Placówek w Łukowie

SŁUŻBA WIĘZIENNA: OCHRONA - BEZPIECZEŃSTWO - RESOCJALIZACJA

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

"W SLUŻBIE PRAWU"

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży, przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa oraz zadań stawianych przed Słuzbą Więzienną.

SZKOŁA Z CERTYFIKATEM

W związku z przystąpieniem uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie oraz Zespołu Placówek w Łukowie do ogólnopolskiego programu "W SŁUZBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej placówkom szkolnym przyznano certyfiakaty potwierdzające udział młodzieży we wspomnianym projekcie.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej