Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Zakład Karny w Siedlcach wyróżnione za wspieranie inicjatyw na rzecz kombatantów i rodaków z Kresów Wschodnich

Wydarzenie odbyło się szóstego czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Organizatorem było Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki. Gośćmi honorowymi byli kombatanci, powstańcy warszawscy oraz ponad 200 uczestników wydarzenia: delegacji służb mundurowych, wojska, organizacji pozarządowych, przedstawicieli kilkadziesięciu szkół regionu mazowieckiego, organizacji pozarządowych, samorządu.

Mazowiecka Gala "Rodacy Bohaterom" jest wydarzeniem podsumowującym tę akcję realizowaną  przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki w latach 2022-2023. Odnosi się ona do programu stworzonego w 2010 r. przez Stowarzyszenie polegającego na wspieraniu weteranów walk o niepodległość oraz polskich rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich. Inicjatywa to obok zbiórki darów, jest także edukacją historyczną, szeroką współpracą ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami, dbanie o polskie kwatery na Kresach.

Wyróżnienia, podziękowania za udzielone wsparcie przy realizacji inicjatyw na rzecz kombatantów i naszych rodaków z Kresów Wschodnich odebrali ppłk Cezary Bujak, Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, który reprezentował też Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz por. Zbigniew Śpiewak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach.

Funkcjonariusze warszawskiego OISW, któremu podlega Zakład Karny w Siedlcach w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Mazowiecki systematycznie włączają się w acje porządkowania kwater poległych kombatanów, powstańców warszawskich na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Dzięki wspólnym działaniom stale spotykamy się z żyjącymi bohaterami i dostarczamy im ciepłe posiłki, a także uśmiech i dobre słowo.

Mazowiecka Służba Więzienna systematycznie angażuje skazanych w projekty tworzenia kartek dla kombatantów z okazji Świąt Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia, które trafiają do środowisk kombatanckich w Polsce i na kresach Wschodnich. Kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego są okazją, by powstańcy otrzymali kartki-podziękowania za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju działania doskonale wpisują się w prowadzone wobec osób pozbawionych wolności oddziaływania penitencjarne, mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. W atrakcyjnej formie ukazujemy ważne karty historii Polski.

Działania Służby Więziennej są wyrazem pamięci o poświęceniu kombatantów w walce o naszą wolność i suwerenną Polskę. Podejmując różnorodne inicjatywy na rzecz środowisk kombatanckich, zawsze towarszyszą nam słowa:

DZIĘKUJEMY i PAMIĘTAMY !

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej