Osadzeni z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo uczestniczyli w kolejnych zajęciach Koła Caritas, które powstało na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy ZK Siedlce i Caritas Diecezji Siedleckiej

23 listopada br. osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Siedlcach uczyli się wytwarzania ekologicznych środków czystości. Zajęcia poprowadziły wolontariuszki z apostolatu więziennego Monika Szewczyk i Magdalena Gierłowska. W warsztatach ekologicznych wzięli udział osadzeni odbywający karę w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w ramach działającego w Zakładzie Karnym w Siedlcach Koła Caritas, które jest jednym z elementów programu „2 Kroki Bliżej”. Jest to już trzecia edycja innowacyjnego projektu resocjalizacyjnego wspólnie zrealizowanego w ubiegłych latach w tutejszej jednostce penitencjarnej. Podczas warsztatów osadzeni wykonali ekologiczne mydła, płyny do prania, płyny do zmywania naczyń oraz płyny do sprzątania.

Wspólne działania sprzyjają prowadzeniu oddziaływań terapetycznych wobec osób niedostosowanych społecznie zmierzających do korekcji wykazywanych przez poszczególnych więźniów deficytów, stanowiących przyczynę popełnionych przestępstw.

Zajęcia Więziennego Koła Caritas odbywają się dwa razy w miesiącu. Dzisiejsze spotkanie prowadzily wolontariuszki z apostolatu więziennego we współpracy z kapelanem ks. Mateuszem Czubakiem i terapeutami wspomnianego pwyżej oddziału st. chor. Grzegorzem Demianiukiem oraz mł. chor. Piotrem Wasilewskim.

Tekst: por. Przemysław Turyk, ks. Mateusz Czubak

Zdjęcia: por Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej