W Zakładzie Karnym w Siedlcach zakończono „Ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej”. Ostatnim akcentem przedsięwzięcia było włączenie się do akcji studentów i wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, którzy w dn. 25 marca 2019r. oddali honorowo krew.

„Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej” trwała od 21 stycznia br. Celem akcji, poza propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, było ukazanie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej. Do akcji oprócz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przyłączyły się inne służby mundurowe, studenci i wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz społeczność lokalna.

Donacja krwi przez studentów i wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ktora została zorganizowana 25 marca 2019r. w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach to ostatni akord akcji honorowego krwiodawstwa z okazji 100-lecia powstania Slużby Więziennej. Do oddania krwi zgłosiło się 22 studentów oraz wykładowców siedleckiego Uniwersytetu.

Po oddaniu krwi w punkcie krwiodawstwa Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlach ppłk Marek Suwiński pogratulował uczestnikom akcji prezentowanej postawy, a następnie studenci wraz z wykładowcami udali się na wizytę studyjną do zakładu karnego podczas której mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką siedleckiej jednostki penitencjarnej. Studentom przedstawiono misję Służby Więziennej, wymagania, jakie musi spełnić kandydat do służby, etapy procesu rekrutacji, możliwość podjęcia zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej, a także ofertę kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Podkreślenia wymaga, że funkcjonariusze ZK Siedlce efektywnie animowali działania na rzecz propagowania idei krwiodawstwa, co potwierdza fakt, iż od początku akcji udało się zebrać około 15,3 litra krwi.

 

Zobacz więcej o wydarzeniu w: 

Tygodnik Siedlecki

UPH Siedlce

TV Wschód

 

Więcej o honorowym krwiodawstwie w Służbie Więziennej:

Donacja w Służbie Więziennej

 

Tekst: kpt. M. Kuźma, kpt. E. Starostka

Opracowanie: ppor. Przemysław Turyk

Zdjęcia: Adam Woźnica UPH Siedlce, Tygodnik Siedlecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej