W dniu 30 maja 2023r. Zakład Karny w Siedlcach wspólnie z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych i Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Centrum Szkolenia Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim, Komendą Miejską Policji w Siedlcach uczestniczył w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: ROLA POLITYKI KRYMINALNEJ W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA.

Zakład Karny w Siedlcach reprezentował por. Zbigniew Śpiewak - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, który wygłosił referat pt. "Służba Więzienna w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa".

Współcześnie polityka kryminalna zależy od stanu świadomości prawnej społeczeństwa i poczucia zagrożenia w społeczeństwie. Na stan świdomości prawnej składa się znajomość prawa, jego ocena i postwa wobec prawa, która przejawia sie przestrzeganiem norm spowodowanyh ich bezpośrdnią akceptacją lub przetrzeganiem norm spowodowanych kalkulacj zysku i strat. Naruszanie norm jest dopuszczalne i powinno być kareane. Polityka kryminalna państwa odziałowuje na opinię publiczną. Może ona na nią  wpływać a czasem nawet powinna ponieważ prawo pełni rózne funkcje w społeczeństwie, m.in. zapewnia poczucie bezpieczeństwa obywatelom, reguluje życie społeczne, dokonując zmian modyfikuje również sposób myślenia o kontroli społecznej poprzez propozycje nowych rozwiąań. Z drugiej strony opinia publiczna wywiera wlwy na politykę karną w fazie tworzenia i stosowania prawa. 

Naukowej inicjatywie towarzyszyła promocja Służby Więziennej. Zakład Karny w Siedlcach wystawił stoisko promocyjne w gmachu uczelni. Osoby zainteresowane bliższym poznaniem Służby Więziennej w toku rozmów z przedstawicielami siedleckiej jednostki penitencjarnej mogły zorientować się jakie przywileje wiążą się z wstąpieniem w nasze szeregi, a także obejrzeć środki ochrony osobistej, które wykorzystywane są w codziennej służbie. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy stają przed wyborem swojej ścieżki kariery zawodowej.

 

Opracowanie: mł.chor. Grabowska Monika

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce, KMP Siedlce, UPH Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej