Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na Konferencję w ramach projektu 2KROKI realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Informujemy, że w dniu 30 września 2019r. o godz. 11.00 w Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1, odbędzie się Konferencja pn.

Resocjalizacja, a relacje rodzinne skazanych”.

Konferencja będzie również podsumowaniem drugiej  edycji Projektu 2 KROKI realizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Podczas spotkania będą poruszane tematy dotyczące m.in. roli rodziny w procesie zdrowienia osoby uzależnionej, a także roli związku w procesie resocjalizacji oraz jego wpływ na ogólne funkcjonowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane działania podejmowane w ramach Projektu 2 KROKI na rzecz wzmocnienia relacji rodzinnych oraz roli ojca, odbywającego karę pozbawienia wolności. Projekt Caritas Diecezji Siedleckiej „2 KROKI” realizowany w Zakładzie Karnym w Siedlcach, skupia się głównie na wspieraniu relacji rodzinnych osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Tegoroczna edycja objęła wsparciem również osoby w wieku podeszłym. Projekt 2 KROKI został objęty Honorowym Patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Opracowanie kpt. Edyta Starostka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej