W ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się w formie zdalnej zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Dzięki współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie skazany wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach wziął udział w spotkaniu on-line z uczestnikami szkolenia zorganizowanego w siedzibie WORD w Warszawie dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego. 

Osoba skazana za spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub spowodowanie wypadku wskutek prowadzenia pojazdu w sposób nieostrożny i brawurowy podczas zajęć dzieli się własnymi doświadczeniami dotyczącymi negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Kolejny raz skazani odbywający karę w siedleckiej jednostce penitencjarnej ostrzegają, iż brawura lub łączenie alkoholu bądź narkotyków z kierowaniem pojazdem może natychmiast pozbawić wolności. Mocne, bo oparte na osobistych doświadczeniach przekazy więźniów dobitnie przemawiają do wyobraźni uczestników szkolenia wywołując refleksję odnośnie realnej możliwości znalezienia się w warunkach izolacji więziennej. Świadectwo osoby pozbawionej wolności skierowane do kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego to istotny element szkolenia i przestroga dla uczestników zajęć.

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewnia w jednostkach penitencjarnych porządek i bezpieczeństwo, ale także aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zachęcając do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Funkcjonariusze Służby Więziennej z powodzeniem wykorzystują internetowe narzędzia komunikacji do działań o charakterze prewencyjnym. 

Więcej o kampanii Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy ... zginiesz TY!"

 

Tekst: por. Przemyław Turyk

Zdjęcia: st. chor. Ewelina Wiatkowska, archiwum WORD Warszawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej