Zakład Karny w Siedlcach mocnym akordem rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Niespełna dwustu uczniów w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach uczestniczyło w zajęciach, które przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw. 

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Ponadto prowadzący zajęcia zaprezentowali Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową. 

Niespełna dwustu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach podniosło swą świadomość prawną. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęcia, które zakończytły się możliwością obejrzenia środków ochrony osobistej, środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: kpr. Aleksandra Tarczyluk, archiwum SP Nr 8 w Siedlcach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej