29 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach uczestniczyli w profilaktyczno - edukacyjnych zajęciach „Więzienie stracony czas”, prowadzonych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach.

Program profilaktyczno - edukacyjny "Więzienie Stracony Czas", opracowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu realizowany jest w siedleckiej jednostce od 2012 roku, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych. Zajęcia oparte są na filmie edukacyjnym "Wiezienie stracony czas", przedstawiającym historie trzech młodych osób, które weszły w konflikt z prawem, ponieważ kierowały się lekkomyślnością oraz chęcią zaimponowania rówieśnikom.

Podczas zajęć prowadzący poruszają problematykę:

  • zjawiska patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich,
  • odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne,
  • konsekwencji prawnych zachowań niezgodnych z prawem:
  • zasad stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich,
  • konsekwencji psychologiczne wynikających z łamania prawa zarówno w odniesieniu do ofiary, jak i sprawcy przestępstwa,
  • roli i odpowiedzialność prawnej oraz moralnej świadków przestępstw,
  • wpływu alkoholu i narkotyków na zdolność kierowania pojazdem oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.

Po projekcji filmu i dyskusji dotyczącej przedstawionych w nim sytuacji, uczestnicy zajęć mają możliwość przekonania się, jak postrzega otoczenie osoba będąca pod wpływem alkoholu. Użyte w tym celu alko-gogle, sprawiają, że uczniowie, którzy je założą, mają problemy z utrzymaniem równowagi oraz prawidłową oceną odległości. Wielu uczniów dopiero po tym doświadczeniu uświadamia sobie jak duże zagrożenie dla innych, stanowią nietrzeźwi kierowcy.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób.

Zajęcia prowadzone na terenie więzienia dodatkowo wpływają na świadomość młodych ludzi. Widok wszechobecnych krat i zamków przekonuje uczniów, że w życiu warto kierować się rozwagą oraz kontrolować swoje zachowanie, aby móc cieszyć się wolnością i realizować swoje plany na przyszłość. Mamy nadzieję, że zajęcia za murami na długo pozostaną w świadomości młodych ludzi, utrwalając treści, które starali się przekazać prowadzący.

Tekst ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia Renata Szewczak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej