Pożar na dachu jednego z budynków zlokalizowanych na terenie jednostki oraz odmowa opuszczenia poczekalni przez osoby cywilne żądające nieuzasadnionego widzenia z osadzonymi - to scenariusz ćwiczeń Służby Więziennej współdziałających z Policją i Państwową Strażą Pożarną

W siedleckiej jednostce penitencjarnej odbyły się ćwiczenia praktyczne funkcjonariuszy Służby Więziennej zrealizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji w Siedlcach i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Scenariusz ćwiczeń:

  • Pożar instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego "Rakon" zlokalizowanego na terenie jednostki

W toku pełnienia służby funkcjonariusz zauważa pożar instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku PPO "Rakon", o czym niezwłocznie informuje Dowódcę Zmiany. Zostaje ogłoszony alarm. Powiadomiona zostaje Państwowa Straż Pożarna w Siedlcach. Następuje ewakuacja osób znajdujących się w budynku oraz strefie zagrożenia. Komenda Miejska Policji w Siedlcach zostaje poproszona o zabezpieczenie terenu zewnętrznego Zakładu Karnego w Siedlcach. Do jednostki przybywa Państwowa Straż Pożarna, która wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej z grupy przeciwpożarowej udaje się w rejon pożaru i prowadzi skuteczną akcję gaśniczą.

  • Odmowa opuszczenia poczekalni przez osoby cywilne żądające nieuzasadnionego widzenia z osadzonymi 

Do Zakładu Karnego w Siedlcach przybyły osoby cywilne, które żądają widzenia z osadzonymi. Z podjętych działań slużbowych przez funkjconariuszy Służby Więziennej wynika, że żądania udzielenia widzeń wysuwane przez wspomniane osoby są nieuzasadnione, jednak przekazanie tej informacji petentom powoduje, że zaczynają oni prezentować postawy konfrotnacyjne, agresywne. Niszczą sprzęt znajdujący się w poczekalni. Wezwania do zachowania zgodnego z prawem nie przynoszą rezultatu. Zostaje podjęta decyzja o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy grupy interwencyjnej. Agresywne osoby zostają obezwładnione, a następnie przekazane przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Policji.

Znaczenie ćwiczeń ochronnych

Ćwiczenia zorganizowane na terenie siedleckiej jednostki penitencjarnej mają na celu w szczególności doskonalić kompetencje funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Siedlcach w obszarze działań w sytuacjach kryzysowych oraz współdziałania z innymi formacjami mundurowymi. Wypracowane i przećwiczone procedury reagowania i działania w przypadkach nagłego zagrożenia bezpieczeństwa jednostki pozwalają na pełen profesjonalizm w wypełnianiu codziennych obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dodatkowo ćwiczenia są sposobnością do doskonalenia i weryfikacji przyjętych rozwiązań, procedur postępowania.

Fotorelacja

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej