Podziękowania za wybitne zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i moc ciepłych słów "popłynęły" z Zakładu Karnego w Siedlcach do Powstańców Warszawskich.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Celem wystąpienia zbrojnego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej.

W zawiązku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej w ramach zajęć kulturalno-oświatowych zaangażowała osadzonych do włączenia się w akcję „BohaterON – włącz historię!. Skazani przygotowali kartki, laurki, listy, które trafią do Powstańców w okresie od 1 sierpnia do 2 października za pośrednictwem Fundacji Sensoria. Wspomniana fundacja wraz z Fundacją Rosa realizują projekt o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Mimo zmienionej tegorocznej formuły (obowiązywać będą płatne kartki online) osadzeni w ramach wyjątku dzięki Fundacji Sensoria mogli przygotować kartki w formie tradycyjnej. Ważnym elementem zorganizowanej akcji jest możliwość podpisania przez osadzonych swych kartek własnymi personaliami, co stwarza możliwość nawiązania międzypokoleniowej relacji.

Projekt "BohaterON - włącz historię!" prowadzony jest od 2016 roku przez wspomniane powyżej fundacje, które realizują swe działania w nawiązaniu do haseł: „Pamięć – Edukacja – Pomoc". Projekt ma na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa i promocję patriotycznych postaw wśród Polaków.

W podziękowaniu za wspaniałą postawę, która powinna być wzorem dla wszystkich Polaków z Zakładu Karnego w Siedlcach "popłynęły" w kierunku Powstańców Warszawskich najserdeczniejsze życzenia, wyrazy pamięci o ich poświęceniu.

Przybliżenie skazanym sylwetek Powstańców Warszawskich na kanwie zorganizowanej akcji pisania kartek, listów będących wyrazem podziękowania za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jest kolejnym przykładem prowadzonych oddziaływań w siedleckiej jednostce penitencjarnej wobec osób pozbawionych wolności mających na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Takie działania funkcjonariuszy Służby Więziennej pozwalają nie tylko przedstawić ważne karty historii Polski, ale także zaakcentować takie wartości jak: honor, ojczyzna, patriotyzm.

Postawa osób walczących w imię wartości takich jak honor i ojczyzna stawiana jest jako wzór tym, których system wartości często jest zburzony. Dzięki ukazaniu postawy Powstańców Warszawskich możliwe jest wskazywanie na prawdziwe wartości, które powinny być drogowskazem dla każdego człowieka.

 

Tekst: ppor. Przemysław Turyk

Zdjęcia: kpt. Marta Kuźma

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej