05 stycznia br. Zakład Karny w Siedlcach odwiedził kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, dr Edward Kopówka.

Spotkanie kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, dr Edwarda Kopówki z dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach, ppłk Markiem Suwińskim miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy obu instytucji oraz nakreślenie planów wspólnej działalności w nadchodzącym roku.

Muzeum w Treblince dotychczas było oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach, w minionym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia muzeum w Treblince, jako niezależnej instytucji. Zmiany w strukturach muzeum wymagają nakreślenia nowych możliwości współpracy z powstającą placówką.

Dr Edward Kopówka złożył ppłk. Markowi Suwińskiemu serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie w wykonywaniu prac porządkowych na terenie obozu, zaznaczając, że zmiany organizacyjne muzeum mogą wpłynąć korzystnie na rozszerzenie dotychczasowe współpracy. Na dowód wdzięczności ofiarował kilka egzemplarzy książki „Obóz Pracy Treblinka I”, która zasili zbiory więziennej biblioteki.

Nowa placówka będzie kontynuować tradycje dotychczasowej instytucji samorządowej i korzystać z jej doświadczeń, natomiast poszerzą się jej perspektywy działania. Bezpośrednie wsparcie z budżetu państwa i dodatkowe finansowanie pozwolą na wzbogacenie oferty programowej muzeum i zwiększą jego potencjał, także edukacyjny.

- powiedziała kierownik muzeum.

Dyrektor Suwiński zapewnił, że możliwość rozszerzenia dotychczasowej współpracy przyniesie korzyść obu stronom.

Praca na rzecz obiektów i instytucji użyteczności publicznej ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych, niesienie bezinteresownej pomocy to cechy warunkujące prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Praca to też doskonałe narzędzie resocjalizacji, szczególnie w tak ważnym dla historii Polski miejscu, jakim jest teren obozu w Treblince.

- podkreślił dyrektor siedleckiego więzienia.

Wizyty skazanych na terenie obozu w Treblince odbywają się w ramach programu resocjalizacji skazanych "Rzeczpospolita - ojczyzna wielu kultury i narodów" autorstwa mjr. Mirosława Zina.

Celem programu jest między innymi:

  • Kształtowanie u skazanych szacunku do innych narodów, kultur i tradycji,
  • Prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych,
  • Przełamywanie stereotypów Polsko – żydowskich,

W ramach programu ,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” skazani z ZK Siedlce wykonują prace porządkowe w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, porządkują cmentarze żydowskie w Siedlcach i Łukowie oraz poznają historię miejsc, które odwiedzają.

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych oraz aresztach śledczych edukacja historyczna i obywatelska odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, społecznych i patriotycznych jest jednym z elementów skutecznej resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej