12 lipca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się kolejna odsłona Projektu „Poczytaj mi…” realizowanego przez Fundację "Sławek" w porozumieniu ze Służbą Więzienną.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest niezastąpionym sojusznikiem kadry penitencjarnej w procesie resocjalizacji, a tym samym istotnym jej elementem. W Zakładzie Karnym w Siedlcach regularnie realizowane są programy i projekty, których celem jest odbudowa i zacieśnienie relacji więźniów z rodziną. Jednym z oddziaływań sprzyjających integracji rodzin jest projekt realizowany przez Fundację Sławek „Poczytaj mi”, który polega na nagraniu czytanej przez osadzonego bajki. Nagranie jest profesjonalnie przygotowane przez realizatora dźwięku, a następnie utrwalone na płycie CD wraz z podkładem muzycznym. Nagrana bajka zostaje wysłana do dziecka osoby odbywającej karę pozbawienia wolności wraz z oprawą graficzną, którą własnoręcznie wykonują ojcowie.

Dzieci więźniów nie mogą w pełni doświadczyć czym jest miłość i opieka obojga rodziców, ponosząc konsekwencje błędów popełnianych przez ich ojców. Celem działań podejmowanych przez funkcjonariuszy siedleckiej jednostki jest inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów skazanych z ich najbliższymi, szczególnie dziećmi. Włączenie rodzin skazanych do oddziaływań penitencjarnych, podejmowanych w trakcie pobytu więźniów w izolacji, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów i jednocześnie stanowi istotny czynnik w społecznej readaptacji skazanych przez podtrzymanie lub wzmocnienie więzi z najbliższymi.

Więcej o projekcie pod adresem: https://www.fundacjaslawek.org/poczytaj-mi

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej