Kolejni funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, która w dniu dzisiejszym ma swój finał. Akcja zorganizowana została przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 24 października i trwała do dziś. Inicjatywie patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była dziesięciokrotnie. Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczna, jedenasta edycja akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” po raz kolejny realizowana jest w trudnym czasie pandemii COVID-19. Ten okres niejednokrotnie powoduje mniejszą ilość dawców krwi w regionalnych punktach krwiodawstwa. Taki stan to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Dlatego pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest właśnie teraz tak ważna i potrzebna. Podkreślić należy, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację.

Funkcjonariusze, pracownicy siedleckiej jednostki penitencjarnej chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują różnorodne, charytatywne projekty i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności funkcjonariusze Słuzby Więziennej pozostają na służbie drugiemu człowiekowi. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest zwiększenie dawców krwi, ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym.

W okresie trwania akcji krew oddało kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Siedlcach, co przekłada sie na 27 litrów zebranej krwi i jej składników. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli sie w ogólnopolską akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej