16 marca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2022

W odprawie uczestniczyli płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ppłk Cezary Bujak - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, ppłk Tomasz Frankowski - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, mjr Dariusz Garliński - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, por. Zbigniew Śpiewak -  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach oraz kadra kierownicza siedleckiej jednostki penitencjarnej.

Roczna odprawa służbowa była okazją do podsumowania roku 2022 i wyznaczenia celów do realizacji w roku bieżącym, które są ukierunkowane w szczególności na dalsze unowocześnienie Zakładu Karnego w Siedlcach, utrzymanie osiągniętego, optymalnego poziomu porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu karnego. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom ochronnym, zrealizowanym inwestycjom, prowadzonym oddziaływaniom resocjalizacyjnym czy działalności prasowo-informacyjnej mającej na celu skuteczny transfer informacji do przestrzeni publicznej o działalności jednostki penitencjarnej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek podsumował działania podejmowane w Zakładzie Karnym w Siedlcach w 2022 roku, a następnie podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych.

 

Tekst i zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej