11 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Przedsiębiorstwem Państwowym "SETAR".

Zgodnie z art. 67§3 kodeksu karnego wykonawczego w oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Przedsiębiorstwo Państwowe SETAR zostało utworzone w czerwcu 1953 roku, prowadzi działalność produkcyjną w Siedlcach, sprzedając swoje wyroby głównie pod potrzeby sektora państwowego. Do 1999 roku produkcja ograniczała się do wytwarzania odzieży ochronnej i roboczej, po 1999 roku przedsiębiorstwo zostało zrestrukturyzowane, rozszerzając zakres swojej działalności.

Dotychczas firma stwarzała możliwość odpłatnego wykonywania pracy przez 50 skazanych, odbywających karę w siedleckim więzieniu.

Na mocy podpisanej umowy w dniu 11.09.2017r. przez dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marka Suwińskiego i Anetę Zybertowicz- tymczasowego kierownika Przedsiębiorstwa, na zatrudnienie odpłatne będzie mogło liczyć aż 150 skazanych. Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych lub innych ciążących na nich zobowiązań finansowych.

Praca podejmowana przez osadzonych na rzecz podmiotów zewnętrznych, ale również świadczona na terenie zakładu karnego to szansa na zaktywizowanie zawodowe skazanych, wypracowanie nawyku pracy i samodyscypliny, a tym samym zwiększenie szansy na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu więzienia.

Jak podkreślają sami skazani:

Praca odpłatna to przede wszystkim możliwość wsparcia finansowego najbliższych, spłaty orzeczonych przez sąd zobowiązań finansowych, a także zdobycia kwalifikacji zawodowych, które umożliwią lepszy start na rynku pracy, po odbyciu kary pozbawienia wolności.
 

 

Tekst por. M. Kuźma,
Zdjęcie ppor. Z. Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej