Zakład Karny w Siedlcach włączył się w kolejne obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" oddając im hołd. Ponadto funkcjonariusze Służby Więziennej upowszechniają wiedzę o żołnierzach niepodległościowego podziemia wśród osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych

Święto zostało ustanowione przez sejm w 2011 r. Proces przywracania pamięci o "Żołnierzach Wyklętych" trwa od niedawna i ma na celu upamiętnić członków antykomunistycznego podziemia i ich walkę o wolną Polskę. Data święta ma wymiar symboliczny i nawiązuje do 1 marca 1951 r., kiedy to w mokotowskim więzieniu stracono członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Siedlcach rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Kościele Garnizonowym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główne uroczystości odbywały się na terenie 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach. Po podniesieniu flagi państwowej został odśpiewany hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Kolejna część obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" odbyła się na Cmentarzu Wojennym w Siedlcach, gdzie członkowie poszczególnych delegacji złożyli wieńce, kwiaty i zapalili znicze pamięci. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich, lokalnych władz, placówek oświatowych, mieszkańcy Siedlec.

Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach - kpt. Zbigniew Śpiewak, który wraz z przedstawicielem Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej wchodził w skład delegacji służb mundurowych, która złożyła wieniec na Cmentarzu Wojennym oddając tym samym hołd "Żołnierzom Wyklętym".

Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach dba także, aby podstawową wiedzę o "Żołnierzach Wyklętych" posiadali skazani, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Jest to mozliwe dzięki prowadzonym przez funkcjonariuszy oddziaływaniom kulturalno-oświatowym ukierunkowanym na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej mieli możliwość bliższego poznania kim byli "Żołnierzach Wyklęci " dzięki edukacji polegającej na emisji przez więzienny radiowęzeł pogadanek informacyjnych dotyczących członków polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i ich działań, wykonywaniu różnorodnych plakatów, gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych, zapoznaniu się z pracami drukowanymi traktującymi o "Żołnierzach Wyklętych" znajdującymi się w księgozbiorze biblioteki zakładu karnego, a także udziale w konkursie z wiedzy mającym na celu upowszechnienie wiedzy o najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: Podlasie24.pl, por. Przemysław Turyk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej