7stycznia br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbył się koncert "Piękno kolędy w tradycji polskiej" w wykonaniu Stowarzyszenia Zespołu Artystycznego "Seniorynki".

Wydarzenie artystyczne, w wykonaniu "Seniorynek", to nie tylko koncert kolęd. Dzięki bogatym komentarzom słuchacze dowiadywali się o historii powstania wykonywanych utworów. Barwne stroje nawiązujące do Bożego Narodzenia sprawiały, że widz nie mógł oderwać wzroku od artystów, a mnogość środków przekazu zastosowana w występie sprawiała, że nikt z obecnych nie mógł narzekać na znudzenie.

... muzyka jest tą formą sztuki, która potrafi w magiczny sposób pochwycić całych nas i przenieść, zarówno ciało, jak i umysł w inną przestrzeń, w inny świat...

Mówił jeden z członków zespołu. Idea dzielenia się tym niezwykłym doświadczeniem z osobami, które na co dzień nie mają możliwości obcować z "żywą" muzyką, przyświecała realizacji tego wyjątkowego spektaklu.

Tematyka wykonywanych utworów jest uniwersalna i wieloznaczeniowa, dotyczy w równym stopniu osadzonych w zakładach karnych, jak i wszystkich innych ludzi. Teksty pastorałek dotykają spraw bliskich każdemu człowiekowi. Miłość, relacje międzyludzkie, problemy egzystencjalne, to tematy istotne dla wszystkich ludzi.

Na twarzach skazanych, obecnych podczas koncertu, dostrzec można było refleksję, gdy do ich uszu docierały dźwięki muzyki i słowa niosące ze sobą głębsze przesłanie, otuchę i nadzieję na możliwość zmiany swego dotychczasowego życia.

Bracia patrzcie jeno
jak niebo goreje
znać, że coś dziwnego
w nas się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada,
niechaj nimi Pan Bóg włada.

Okres Świąt Bożego Narodzenia, jak żaden inny, sprzyja przemianie osób pozbawionych wolności, daje nadzieję na to, że niektórzy z nich zreflektują się i powiedzą sobie „nigdy więcej”. Sprawia, że u skazanych pojawiają się pytania o sens dotychczasowego życia.

Koncert "Seniorynek" w siedleckiej jednostce jest dowodem na to, że muzyka może mieć wymiar resocjalizacyjny, zmienia ludzkie nastawienie do życia i łagodzi obyczaje.

Pobyt w więzieniu to często okazja do rozwijania swoich talentów i umiejętności, których nie brakuje skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności. Zdarza się, że dopiero pobyt w placówce penitencjarnej, w izolacji od używek i kryminogennego środowiska, ujawnia skrywane talenty rzeźbiarskie, pisarskie, malarskie, a nawet muzyczne. Pobyt w więzieniu to dobry czas na refleksję nad swoim dotychczasowym życiem oraz zmianę systemu wartości. Decyzje, dotyczące życia po wyjściu na wolność, powinny zapadać tu i teraz, aby po opuszczeniu murów więzienia nie było za późno.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej