Do Zakładu Karnego w Siedlcach ponownie trafiła nowa broń w ramach "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" ustanowionego ustawą z dnia 15 grudnia 2016r.

Wspomniana powyżej ustawa określa, że "wdrożenie Programu ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli". Jednym z elementów programu jest zakup nowego uzbrojenia.

Posiadanie w dyspozycji nowych jednostek broni zwiększa wewnętrzne bezpieczeństwo siedleckiej jednostki penitencjarnej, a tym samym umożliwia efektywną realizację zadań stawianych przed funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Przekazanie funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Siedlcach karabinków Beretta ARX 160 kaliber 5,56 mm, strzelb powtarzalnych Mossberg 53693 kaliber 12, amunicji do w/w broni oraz środków ochrony osobistej to kontynuacja przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"

Podkreślenia wymaga, że Służba Więzienna jest nowoczesną formacją mundurową, która odpowiada na wyzwania stawiane przez współczesny świat. Jednym z przykładów, które odzwierciedlają słuszność powyższej tezy jest fakt, iż Służba Więzienna jest pierwszym w Polsce użytkownikiem karabinków Beretta ARX 160, kaliber 5,56 mm.

Program obok zakupu uzbrojenia obejmuje swym zakresem zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego, termomodernizację obiektów budowlanych, zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych, poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej, zakup i wymianę taboru samochodowego, modernizację systemów informatycznych i systemów łączności, modernizację podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, zmianę systemu zatrudniania personelu medycznego w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności, wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Z całą pewnością stwierdzić należy, że Służba Więzienna jest jedną z kluczowych formacji mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Realizacja "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" pozwoli jeszcze skuteczniej realizować ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnić bezpieczeństwo na terenie jednostek penitencjarnych.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej