Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których skazani własnoręcznie tworzyli multimedialne Życzenia Bożonarodzeniowe dla bliskich

Bardzo ważną rolę w procesie wtórnej socjalizacji skazanych odgrywa rodzina. Musi być zatem realnym sojusznikiem administracji penitencjarnej w jej wysiłkach korekcyjnych, a tym samym być istotnym elementem tej pracy i w niej współuczestniczyć. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma kontakt osadzonych z ich rodzinami. Dzięki niemu skazani podtrzymują pozytywny obraz samego siebie, odnoszą satysfakcję emocjonalną, utrzymują silną identyfikację z rodziną, nabywają i utwierdzają się w przekonaniu, że są nadal ważni w życiu najbliższych.

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia kadra działu penitencjarnego zorganizowała dla osadzonych zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których osoby pozbawione wolności własnoręcznie tworzyły multimedialne Życzenia Bożonarodzeniowe dla bliskich. Skazani nagrywali materiał dźwiękowy, który przyjmował formę życzeń, pozdrowień, ale także czytanego fragmentu Ewangelii Św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa do odsłuchania przez bliskich w dniu Wigilii. Nagrania trafiły do niepowtarzalnych bo własnoręcznie zdobionych przez osoby pozbawione wolności opakowań na płytę, które dotrą do rodzin skazanych bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia.

Do zakładów karnych trafiają ludzie w różnym wieku ze swoim indywidualnym bagażem doświadczeń i problemów. W wielu przypadkach są to ludzie okaleczeni psychicznie w wyniku zetknięcia się z rożnymi formami patologii. Często nie potrafili spokojnie rozmawiać z osobami najbliższymi, towarzyszyły temu kłótnie. Niejednokrotnie skazani nie umieli szczerze powiedzieć swoim najbliższym, że ich kochają i potrzebują. Dopiero pobyt w zakładzie karnym spowodował, że im tego brakuje, że za pomocą współczesnych rozwiązań multimedialnych mogą skierować do bliskich w tym wyjątkowym czasie kilka ważnych słów. Rodzina jest jednym z najwazniejszych łączników osoby pozbawionej wolności ze społeczeństwem i życiem, jakie toczy się poza murami jednostki penitencjarnej, w każdym jego wymiarze. Z uwagi na duże odległości oraz brak codziennego kontaktu, więź rodzinna nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Zgodnie z art. 67§3 kkw podtrzymywanie więzi z bliskimi i światem zewnętrznym obok pracy, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, środków terapeutycznych stanowi jedną z metod resocjalizacyjnych wykorzystywanych przez kadrę Służby Więziennej w codziennej pracy ze skazanymi. Wzmacnianie więzi z bliskimi sprzyja zrekonstruowaniu środowiska rodzinnego, ułatwia skazanym powrót na wolność, rozładowuje napięcie emocjonalne. Inicjatywa stworzyła sposobność by osadzeni mogli powiedzieć co czują, czego życzą swojej najbliższej rodzinie - żonie, dzieciom czy rodzicom. Skazani w ramach zajęć kulturalno-oświatowych mogli sami udekorować opakowania na nagrane płyty CD, co również przyniosło im dużo radości i pozwoliło poczuć magię nadchodzących Świąt. Niektórzy uczestnicy zajęć z nieukrywanym uśmiechem podkreślali, że liczą, iż nagrane życzenia będą miłą niespodzianką dla bliskich. 

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej