Służba Więzienna wzorem lat ubiegłych włącza się w Ogólnopolską Akcję Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” zorganizowaną przez Straż Graniczną by uczcić Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 25 października i potrwa do 20 grudnia. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była jedenastokrotnie. Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takim działaniom możliwe jest ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym. Wspieranie ratowania życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest nieustannie potrzebne. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz społeczność naszego miasta i regionu do włączenia się w akcję "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Krew dla ratowania życia ludzkiego oddawać można do dnia 20 grudnia w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Gospodarczej 7 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00)

Uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości ! Dołącz do Nas !

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej