Służba Więzienna ponownie uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” zorganizowanej przez Straż Graniczną by uczcić Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 24 października i potrwa do 23 grudnia. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była dziesięciokrotnie. Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takim działaniom możliwe jest ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym.

Tegoroczna, jedenasta edycja akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” po raz kolejny realizowana jest w trudnym czasie pandemii COVID-19. Ten okres niejednokrotnie powoduje mniejszą ilość dawców krwi w regionalnych punktach krwiodawstwa. Taki stan to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Dlatego pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest właśnie teraz tak ważna i potrzebna. Podkreślić należy, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz społeczność Naszego miasta i regionu do włączenia się w akcję "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Krew dla ratowania życia ludzkiego oddawać można do dnia 23 grudnia w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00)

Uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości! Dołącz do Nas!

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej