Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie przybyli z wizytą do Zakładu Karnego w Siedlcach. Z kolei funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej spotkali się z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Za nami seria spotkań z młodzieżą szkół średnich, które mają na celu zapoznanie uczniów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy. Podkreślić należy, że spotkania mają także wymiar edukacyjno-prewencyjny. Tego rodzaju inicjatywy podnoszą świadomość prawną uczniów, a rozmowy dotyczące negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych niosą ze sobą wartość profilaktyczną – ku przestrodze. Ponad 100 uczniów wraz z opiekunami poznało bliżej Służbę Więzienną. 

W przypadku maturzystów, którzy wkrótce będą dokonywać ważnych wyborów życiowych związanych z dalszą nauką, wyborem miejsca pracy spotkanie było okazją by przybliżyć im zasady rekrutacji do Służby Więziennej, zdefiniować korzyści płynące ze slużby w naszej formacji mundurowej oraz zaprezentować ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Funkcjonariusze Służby Więziennej odwołując się do siedleckiej jednostki penitencjarnej zapoznali uczniów z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Ponadto przedstawiono słuchaczom podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Omówiono także ofertę resocjalizacyjną adresowaną do skazanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Aktualnie Służba Więzienna to nowoczesna, trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce, która efektywnie odpowiada na wyzwania stawiane przez współczesny świat. Podkreślić należy, że Służba Więzienna to także jedna z kluczowych formacji mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostkach penitencjarnych nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej można śledzić na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca


Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: por. Przemysław Turyk, archiwum ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej