8 listopada 2023 roku w Katedrze Siedleckiej sprawowana była Msza Święta za zmarłych funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach oraz zmarłych z ich rodzin. Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Mateusz Czubak - Kapelan Kościoła Rzymskokatolickiego siedleckiej jednostki penitencjarnej

W Eucharystii uczestniczyli: Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak, Zastępca Dyrektora ppłk Tomasz Frankowski, Zastępca Dyrektora por. Zbigniew Śpiewak, funkcjonariusze i pracownicy jednostki, ich rodziny oraz przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Siedlcach.

Kapelan siedleckiej jednostki ks. kanonik Mateusz Czubak w homilii powiedział:

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w szczególny sposób gromadzimy się w kościołach, by modlić się za naszych wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary. Odwiedzamy też groby naszych bliskich, zapalamy znicze, składamy kwiaty i nade wszystko otaczamy ich modlitwą. Wspominamy tych, którzy od nas odeszli, a więc zmarłych współmałżonków, rodziców, dziadków, rodzeństwo, krewnych i przyjaciół. Jako społeczność Zakładu Karnego w Siedlcach, pamiętamy również o naszych kolegach i koleżankach z pracy, którzy są już po tamtej stronie życia. Wielu ludzi przeraża konieczność śmierci, rozumiana jako nieunikniony los człowieka. Dla nas, wierzących w Chrystusa, śmierć jest umieraniem z Chrystusem i w Chrystusie, a więc bramą do życia wiecznego i zmartwychwstania. Dzisiaj, modląc się za pracowników siedleckiego więzienia oraz zmarłych z naszych rodzin, chcemy też pamiętać o naszym najważniejszym powołaniu do życia wiecznego, czyli do świętości. Chrystus przypomina nam w Ewangelii, że wejście na drogę życia wymaga radykalnych decyzji. Nie można iść za Jezusem bez gotowości do ofiary i poświęcenia: „Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Naśladowanie Zbawiciela wyklucza wszelkie kompromisy ze złem i ustępstwa na rzecz wygodnego życia. Wymaga wiary, bezinteresownej miłości i podejmowania codziennego krzyża.

Podczas Mszy Świętej obecny był poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Siedlcach.

Funkcjonariusze i pracownicy siedleckiego więzienia oraz zgromadzeni wierni modlili się za tych, którzy odeszli na "wieczną służbę". 

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej