W dniu 19.04.2023 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbył się briefing z okazji podpisania porozumienia na budowę kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce

W wydarzeniu uczestniczyli wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek i Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce - ppłk Aneta Maicka. Wykonawcą robót budowlanych została Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na „Budowę kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce”. 

Funkcjonariusz Pro

Budowa kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce to inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej  i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”. W ramach „Funkcjonariusza Pro” zostanie sfinansowanych szereg zadań skutkujących bezpośrednio lub pośrednio poprawą warunków pełnienia służby i pracy poprzez m.in. działania inwestycyjno-remontowe, zakupy niezbędnego wyposażenia, modernizację i poprawę standardów w szczególności takich pomieszczeń jak szatnie, sanitariaty, pomieszczenia socjalne, dyżurki oddziałowych, punkty dowodzenia, wartownie, pokoje biurowe. Zakłada się również tworzenie lub doposażenie miejsc mających na celu podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Atrakcyjna przyszłość

Budowa nowego budynku kwater tymczasowych, którego lokale mieszkalne zostaną udostępnione funkcjonariuszom pozwoli uatrakcyjnić pełnienie służby, a także być decydującym argumentem dla kandydatów do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że znaczna część lokali będzie mogła zostać przydzielona funkcjonariuszom posiadającym rodziny, co przy aktualnym poziomie cen mieszkań jak i stawek za najem, stanie się niewątpliwym atutem pełnienia służby w jednostkach Służby Więziennej posiadających siedzibę w Warszawie.

W ramach zadania planuje się budowę pięciokondygnacyjnego budynku składający się z dwóch brył usytuowanych na wspólnym garażu podziemnym. W budynku znajdować się będzie 100 mieszkań w tym 22 jednopokojowych, 74 dwupokojowych i 4 trzypokojowe. Pod budynkami planowany jest garaż podziemny na 64 samochody. Wokół budynków wykonane zostanie zagospodarowanie terenu w tym chodniki, drogi oraz aranżacja zieleni. Budynki będą posiadały instalację odgromową, sanitarną, gazową, wentylacyjną i elektryczną z panelami fotowoltaicznymi. Na potrzeby zasilania zostanie wybudowana zewnętrzna stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie inwestycji.

W lokalach mieszkalnych wykonana zostanie instalacja telewizji kablowej, światłowodowa, okablowania miedzianego LAN oraz instalacja domofonowa. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie kotłownia zasilana przez powietrzne pompy ciepła oraz kotły gazowe.

Kotłownia zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu technicznym na dachu, a w budynkach, przewiduje się wykonanie niskoparametrowego ogrzewania centralnego. W celu rozliczania mediów, wszystkie lokale mieszkalne będą wyposażone w indywidualne opomiarowanie zużycia czynników infrastrukturalnych. Lokale mieszkalne zostaną wyposażone w meble, sprzęt agd i rtv dopełniając standardu realizacji inwestycji „pod klucz”, umożliwiającego rozpoczęcie eksploatacji budynku bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zapraszamy do służby!

 

Opracowanie: OISW Warszawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej