Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, z dniem 16 lutego 2024 roku, powołał do pełnienia służby na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach mjr Martę Kuźmę.

Mjr Marta Kuźma swoją karierę zawodową w Służbie Więziennej rozpoczęła 06 kwietnia 2009 roku na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Siedlcach. W 2016 r.objęła stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Siedlcach. Dnia 01 kwietnia  2022 roku awansowała na stanowisko kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Siedlcach.

 

Opracowanie: mł.chor. Grabowska Monika

.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej