30 grudnia 2022 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie powołał mjr Dariusza Garlińskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach.

Mjr Dariusz Garliński został przyjęty do Służby Więziennej 1 grudnia 1998 r. Służbę rozpoczął w dziale ochrony Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Od 1 lipca 2007 r. pełnił służbę w dziale penitencjarnym na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Ostrołęce, a od 1 października 2012 r. na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Od 1 grudnia 2013 r. wykonywał obowiązki zastępcy kierownika działu penitencjarnego, od 1 marca 2015 r. kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Przytułach Starych. W dniu 4 marca 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych, po czym 9 marca 2022 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Areszty Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Mjr Dariusz Garliński legitymuje się wykształceniem wyższym-magisterskim. W 2006 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ponadto w 2016 r. odbył w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej Służby Więziennej z zakresu zarządzania. W roku 2001 r. ukończył Szkołę Podoficerską Służby Więziennej, a w 2010 r. Szkołę Oficerską Służby Więziennej.

 

Opracowała: mł.chor. Grabowska Monika

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej