10 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych, na stanowiskach stolarzy, w firmie „IR-BUD”.

Podpisanie umowy w sprawie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przez właściciela firmy „IR-BUD” Pana Ireneusza Goławskiego oraz dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marka Suwińskiego, jest kolejnym krokiem zmierzającym do zwiększenia odpłatnego zatrudnienia skazanych odbywających karę w siedleckiej jednostce.

Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych oraz innych ciążących na nich zobowiązań finansowych. Zdobycie zawodu oraz praktycznych umiejętności jego wykonywania podczas odbywania kary pozbawienia wolności zwiększa szanse osadzonych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Zakład Karny w Siedlcach w ramach Ministerialnego Programu Pracy więźniów podejmuje szereg inicjatyw mających na celu pozyskanie potencjalnych kontrahentów do udziału w programie. „IR-BUD”, to kolejny kontrahent z sektora prywatnej przedsiębiorczości, na rzecz którego skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Siedlcach będą wykonywać pracę.

Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia), organy administracji publicznej oraz organizacje pożytku publicznego do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę. Zainteresowanych współpracą i uzyskaniem bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia skazanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 25 785 13 00 wew. 401, 402.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej