Wśród osadzonych w siedleckim zakładzie karnym dużą popularnością cieszą się comiesięczne spotkania w ramach przywięziennego Klubu Ojca. Skazani chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w Klubie, który daje im możliwość pogłębienia tematyki świadomego ojcostwa oraz budowania prawidłowych relacji z najbliższymi, a szczególnie z dziećmi.

Przez ograniczony kontakt z rodziną z powodu osadzenia w Zakładzie Karnym cierpią zarówno osadzeni, jak i ich bliscy. Jednak najbardziej odczuwają to dzieci osadzonych. Dla dzieci sprawa jest prosta: tata jest albo go nie ma. Obraz rodzica zapewniającego bezpieczeństwo może zbudować w sobie tylko to dziecko, które wielokrotnie doświadcza, że ojciec jest przy nim, nie zawiódł go, nie okłamał, był dla niego oparciem. Wielu osadzonych doskonale to rozumie. Dlatego z tak dużym zaangażowaniem uczą się jak być ojcem zaangażowanym. Dostrzegają, że bycie ojcem może stać się jednym z najpiękniejszych doświadczeń w ich życiu! I wiedzą, że jest to możliwe niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej oraz braku odpowiednich wzorców wyniesionych z rodzin.

Zajęcia w Klubie Ojca prowadzone są przez Pana Macieja Celińskiego trenera Inicjatywy Tato.Net. Przeznaczone są dla osadzonych zainteresowanych rozwojem osobistym w roli ojca. Jest to czas nie tylko wymiany doświadczeń, ale również czerpania ojcowskiej inspiracji. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie, tak by móc wdrażać konkretne działania opracowanego przez siebie planu na ojcostwo. Często jest to związane z koniecznością przepracowania dotychczasowego życia i dużymi zmianami. Począwszy od zmiany hierarchii celów codziennych jak i tych długofalowych oraz zmiany hierarchii wartości, co w konsekwencji może prowadzić do przewartościowania życia. Jak podkreśla Dariusz Cupiał prezes Fundacji Cyryla i Metodego „punktem wyjścia do realizacji skutecznego planu korekty postaw społecznych jest odkrycie przez osadzonych swojej godności i wartości osobowej opartej na świadomym ojcostwie.” Wtedy wszystko zaczyna się od zmiany myślenia o sobie…Osadzony przestaje postrzegać siebie przez pryzmat dotychczas pełnionych ról, często nieakceptowanych społecznie. Rozpoczyna zaś bardziej skupiać się na tych pozytywnych rolach: jestem ojcem, opiekunem, głową rodziny. Podejmuje działania zmierzające do tego, by rodzina była jak najwyżej w hierarchii wartości i bierze za nią pełną odpowiedzialność.

Klub Ojca stanowi tylko jeden z komponentów programu „Ojciec NIEzłomNY” mojego autorstwa. Dotychczas odbyły się warsztaty dla ojców prowadzone przez Prezesa Fundacji Cyryla i Metodego, a zarazem trenera Inicjatywy Tato.Net. dr. Dariusza Cupiała. Ponadto, w czerwcu br. miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Rodziny dla skazanych i ich bliskich, w czasie którego osadzeni mogli spędzić czas na rozmowach i zabawach ze swoimi dziećmi. Przed nami kolejne spotkania w ramach przywięziennego Klubu Ojca oraz cykl audycji w radiowęźle w siedleckim Zakładzie Karnym o tematyce ojcostwa.

Program „Ojciec NIEzłomNY” oparty jest na Projekcie CARITAS POLSKA „2 KROKI”, którego beneficjentami są osadzeni, odbywający karę w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz ich rodziny. Powyższy projekt ma na celu podniesienie kompetencji społecznych tych osób, w szczególności budowania zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.

Projekt realizowany jest na mocy podpisanego Porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach a Caritas Diecezji Siedleckiej w kwietniu br.

 

Tekst mł. chor. Emilia Wajszczuk
Zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej