4 stycznia 2019r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie odbyły się zajęcia dla osób redukujących punkty karne oraz prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu.

WORD w Warszawie jest organizatorem szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego oraz kursów reedukacyjnych w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. Są one skierowane do kierujących pojazdami, bagatelizujących bezpieczeństwo na drodze poprzez niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego czy też kierujących pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Celem zajęć jest m.in.: przedstawienie wybranych przepisów ruchu drogowego, poznanie przyczyn powstawania wypadków, omówienie zachowań stwarzających zagrożenie, poznanie najczęściej lekceważonych przepisów i konsekwencji ich łamania oraz przedstawienie sytuacji społeczno-prawnej sprawców wypadków (uwzględniając szczególnie wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

W szkoleniach, które odbywają się w ramach kampanii społecznej „Raz, dwa, trzy … zginiesz TY!” uczestniczą skazani z siedleckiej jednostki odbywający karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Opowiadając historię swojego życia, są najlepszą przestrogą dla wszystkich, którzy czasem zbyt lekkomyślnie siadają za kierownicą.

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Siedlcach często są prelegentami w kampaniach i projektach społecznych, zwiększających bezpieczeństwo i świadomość w społeczeństwie. Zajęcia w których brał udział skazany odbywający karę pozbawienia wolności w siedleckim Zakładzie Karnym, miały charakter reedukacyjny z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla osób kierujących w stanie nietrzeźwości.

 

Opracowanie i zdjęcia kpt. Edyta Starostka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej