Wśród funkcjonariuszy, codziennie pełniących służbę w siedleckim zakładzie karnym, można doliczyć się kilkudziesięciu cichych bohaterów. To ci, którzy decydują się ratować ludzkie życie i zdrowie, oddając cząstkę siebie – życiodajny płyn.

14 czerwca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto dedykowane dawcom krwi, upamiętnia dzień urodzin Karla Landsteinera który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), dla uczczenia tych, którzy decydują się ratować życie i zdrowie innych, oddając cząstkę siebie.

Z Zakładu Karnego w Siedlcach od wielu lat płynie do potrzebujących "rzeka krwi". Chociaż dzisiaj na teren naszej jednostki nie wjechał autobus oznaczony "czerwoną kropelką", i nie ustawiły się przed nim tłum ludzi w mundurach, z wielką mocą należy podkreślić, że funkcjonariusze tutejszej jednostki systematycznie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa, nie czekając na wielkie akcje. Jak sami podkreślają, nie potrzebują ani akcji, ani rozgłosu. Oddawanie krwi, jest to dla nich wielką osobistą satysfakcją ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy ma okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia!
Organizm pozbawiony krwi nie przeżyje. Nie przetrwa bez niej żadna komórka w naszym ciele. Dlatego właśnie oddawanie krwi na potrzeby chorych i rannych jest czynem szlachetnym, daje też niezwykłą satysfakcję z możliwości niesienia pomocy i ratowania życia. Wielu z funkcjonariuszy siedleckiej jednostki promuje oddawanie krwi, namawiając do tej inicjatywy kolegów oraz koleżanki z pracy, osoby bliskie i znajomych.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej – w służbie Ojczyźnie i drugiemu Człowiekowi – zawsze gotowi by pomagać.


*Na koniec, trochę z przymrużeniem oka.

Dylemat przed którym staje każdy funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej zanim odda krew.

Ciekawe co zaznaczają nasi koledzy i koleżanki w pytaniu trzydziestym kwestionariusza, który obowiązana jest wypełnić każda osoba przed podzieleniem się życiodajnym płynem. Pytanie brzmi: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał/a, Pan/Pani w areszcie lub więzieniu? ? ?

 

Tekst kpt. Edyta Starostka

Zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej