7 grudnia br. kolejni funkcjonariusze z ZK Siedlce oraz KMP Siedlce oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja zorganizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolska akcja krwiodawstwa "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 25 października i potrwa do 20 grudnia. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA" dotychczas zorganizowana była jedenastokrotnie. Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W zeszłym roku w ramach akcji zebrano 2 920 litrów krwi i jej składników. Z kolei w latach 2012-2021 krwiodawcy oddali 15 480 litrów krwi i jej składników.

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi mają we krwi

Funkcjonariusze Służby Więziennej na czele z Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach kpt. Zbigniewem Śpiewakiem oraz funkcjonariusze Policji oodali krew uczestnicząc ramię w ramię w akcji krwiodawstwa "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Wspieranie ratowania życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest nieustannie potrzebne. Funkcjonariusze obu formacji mundurowych chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

Dołącz do nas

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz społeczność naszego miasta i regionu do włączenia się w akcję "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Krew dla ratowania życia ludzkiego oddawać można do dnia 20 grudnia w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Gospodarczej 7 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00)

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej