Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach edukuje młodzież podnosząc świadomość prawną uczniów w ramach ogólnopolskiego programu "W SŁUŻBIE PRAWU". W projekcie udział wzięli uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw oraz edukację uczniów związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

"W SLUŻBIE PRAWU"

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży, przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

EDUKACJA MŁODZIEŻY TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Kadra Służby Więziennej doskonale rozumie, że warto inwestować w przyszłość młodzieży. Z jednej strony odwołując się do jednej z podstawowych zasad prawa Ignorantia iuris nocet czyli nieznajomść prawa szkodzi funkcjonariusze podnoszą świadomość prawną uczniów. Akcentują indywidualną odpowiedzialność każdego człowieka za swe postępowanie i wynikające z niego skutki. Z drugiej strony prezentują przyszłym mundurowym Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową. 

SZKOŁA Z CERTYFIKATEM

W związku przystąpieniem Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym do ogólnopolskiego programu "W SŁUZBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej po zrealizowaniu cyklu zajęć adresowanych do młodzieży placówce szkolnej zostanie przyznany certyfiakt potwierdzający udział uczniów we wspomnianym projekcie.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej