Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowali akcję Bożonarodzeniowa Kartka dla Kombatanta i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o Polskę
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Tomasz Frankowski przekazał Panu Krzysztofowi Krzemińskiemu, Prezesowi Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen, Członkowi Zarządu Fundacji Nie Zapomnij o Nas, które działają m.in. na rzecz środowisk kombatanckich Świąteczne Kartki z Bożonarodzeniowymi Życzeniami przygotowane przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Za pośrednictwem Mazowieciego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen trafią one do Kombatantów, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Polski. Własnoręcznie wykonane i ozdobione przez skazanych Kartki powstały w ramach programu resocjalizacji dla recydywistów penitencjarnych opartego na koncepcji arteterapii z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych oraz zajęć kulturalno-oświatowych przeprowadzonych przez kadrę działu penitencjarnego. To kolejna inicjatywa kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej na rzecz Kombatantów mająca na celu wyrażenie pamięci o Bohaterach, którzy walczyli o niepodległość Polski. Ponadto świąteczny projekt "Bożonarodzeniowa Kartka dla Kombatanta" doskonale wpisuje się w prowadzone wobec osób pozbawionych wolności oddziaływania penitencjarne mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych m.in.  poprzez ukazanie w atrakcyjnej formie ważnych kart historii Polski i zaakcentowanie takich wartości jak: honor, ojczyzna, patriotyzm. Skazani chętnie włączali się w zajęcia tworząc własne projekty kartek. Każda kartka jest niepowtarzalna i wyjątkowa, bo własnoręcznie wytworzona i zawierająca życzenia prosto z serca. Tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny elementy procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podejmowana przez nch aktywność spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. W ten sposób budują poczucie własnej wartości, uczą się konstruktywnego organizowania czasu wolnego, rozwijają umiejętności manualne.

Tym symbolicznym gestem chcemy wywołać w czasie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia uśmiech na twarzach Bohaterów i skierować do Nich następujące słowa: DZIĘKUJEMY i PAMIĘTAMY !

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej