24 listopada br. kolejni funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja zorganizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października i potrwa do 20 grudnia. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była dziewięciokrotnie. W latach 2012-2020 około 30 000 krwiodawców służb mundurowych oddało 13 450 litrów krwi i jej składników. Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczna, dziesiąta edycja akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” realizowana jest w trudnym czasie pandemii COVID-19. Ten okres niejednokrotnie powoduje mniejszą ilość dawców krwi w regionalnych punktach krwiodawstwa. Taki stan to poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników. Dlatego pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest właśnie teraz tak ważna i potrzebna. Podkreślić należy, że dawcy krwi mogą czuć się bezpiecznie, gdyż wprowadzone zostały dodatkowe procedury zapewniające bezpieczną donację.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach nie tylko honorowo oddali krew. Znajdując się w siedleckim punkcie krwiodawstwa włączyli się w zbiórkę czekolad prowadzoną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod hasłem #MuremZaPolskimMundurem. Uzyskane po donacji krwi czekolady funkcjonariusze dobrowolnie przekazali do punktu zbiórki. Przekazanie czekolad to wyraz wsparcia dla służb strzegących naszej granicy.

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sama organizuje różnorodne, charytatywne projekty i aktywnie odpowiada na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności funkcjonariusze Słuzby Więziennej pozostają na służbie drugiemu człowiekowi. Dzięki takim projektom możliwe jest zwiększenie dawców krwi, ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym.

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, ich rodziny oraz społeczność Naszego miasta i regionu do włączenia się w akcję "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Krew dla ratowania życia ludzkiego oddawać można do dnia 20 grudnia w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00)

Uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości! Dołącz do Nas!

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej