10 stycznia br. dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie z dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Markiem Bieńkowskim w zakresie współdziałania w ramach projektu 2 KROKI. Projekt skierowany do osadzonych oraz członków ich rodzin, będzie po raz drugi realizowany w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Porozumienie ma na celu współdziałanie w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych z uwzględnieniem w szczególności wymagających korekcji deficytów, które stanowiły przyczynę popełnionych przestępstw.

Projekt 2 KROKI

Projekt 2 KROKI, który był pilotażowo realizowany w Zakładzie Karnym w Siedlcach w okresie od marca 2017 roku do końca marca 2018 r. spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród osadzonych oraz ich rodzin.

Program ten, to pierwszy, na tak dużą skalę projekt, który swoją działalnością obejmuje wyjątkowo szeroki zakres oddziaływań sprzyjających wyjściu z kryminogennego środowiska osób skazanych. Skierowany jest zarówno do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, jak również do członków ich rodzin. Nie pozostaje on w obrębie pięknych idei, ale służy konkretnym ludziom, którzy zdecydowali się zawalczyć o swoją wiarę, człowieczeństwo, relacje rodzinne, podejmując walkę z różnego rodzaju nałogami i złymi nawykami. Ma na celu podnoszenie kompetencji społecznych tych osób, a w szczególności budowanie zdrowych relacji w gronie najbliższych, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.

 

2 KROKI pierwsza edycja w liczbach

- podstawowa terapia uzależnień- 148h, 35-beneficjentów

- indywidualna terapia uzależnień- 30h, 15-beneficjentów,

- warsztaty finansowe- 12h, 19-beneficjentów,

- warsztaty dla ojców-12h, 30-beneficjentów,

- Klub Ojca-60h- 30 beneficjentów,

- indywidualne porady prawne- 150h, 25-beneficjentów,

- indywidualne sesje psychologiczne- 300h, 10-beneficjentów

- Więzienny Zespół Caritas- 144h, 30 uczestników spotkań, 26 wolontariuszy

- warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej- 45h, 15-beneficjentów.

- wyjazdowe warsztaty dla rodzin i osadzonych- 22 osoby

W sumie w pierwszej edycji Projektu uczestniczyło ok. 100 osób.

 

2 KROKI druga edycja

W ramach podpisanego w dniu 10 stycznia 2019r. Porozumienia z Caritas Diecezji Siedleckiej w siedleckiej jednostce realizowana będzie druga edycja Projektu 2 KROKI.

Realizacja Projektu, podobnie do pierwszej edycji będzie zawierać:

- Warsztaty dla ojców;

- Regularne spotkania Klubu Ojca;

- Indywidualne konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne;

- Terapię uzależnień;

- Indywidualne konsultacje prawne;

- Spotkania więziennego zespołu Caritas;

- Wyjazdowe warsztaty dla osadzonych i ich rodzin;

- Organizację spotkań rodzinnych;

 

Co nowego?

Nowym punktem podpisanego porozumienia są działania uspołeczniające wobec seniorów, odbywających karę w siedleckim zakładzie karnym.

 

Skąd potrzeba nowych działań?

W polskich więzieniach z roku na rok przybywa skazanych w podeszłym wieku. Głównym powodem tego zjawiska jest wydłużanie się średniej życia oraz wkraczanie w wiek senioralny skazanych z dużymi wyrokami i dożywociem. Zgodnie ze statystykami Centralnego Zarządu Służby Więziennej w 2015 r. w wieku 61-63 za kratami było 1049 osób tymczasowo aresztowanych i skazanych, w wieku 64-66 osadzonych było 600 osób, a w grupie 67+ było 554 więźniów. Łącznie daje to 2203 osoby. W roku 2010 łącznie tymczasowo aresztowanych i skazanych po 61 r.ż. było 1829 osób, zaś w roku 2001 - jedynie 625.

Oznacza to, że w ciągu niecałych 15 lat grupa osadzonych seniorów powiększyła się o 350 proc. Ogółem w polskich więzieniach przebywa obecnie ok. 70 tys. więźniów (w roku 2001 było ich ok. 80 tys.). Prawnicy i kryminolodzy podkreślają, że wiek nie jest okolicznością łagodzącą. *

Aktualnie w Zakładzie Karnym w Siedlcach przebywa 34 osoby w wieku 60 lat i więcej. Grupa ta wymaga specjalnie dostosowanych działań ukierunkowane przede wszystkich na usprawnienie oraz przygotowanie do życia po odbyciu kary.

Działania wobec seniorów będą prowadzone przede wszystkim ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, psychologii oraz terapii uzależnień.

Realizacja działań w ramach porozumienia z Caritas Diecezji Siedleckiej w siedleckiej jednostce pokazała, jak ważne jest włączenie środowisk zewnętrznych w proces readaptacji społecznej skazanych, ludzi, którzy bez naszej pomocy mają niewielkie szanse na pełnowartościowy powrót do społeczeństwa. W interesie całego społeczeństwa jest zaangażowanie nas wszystkich w pracę nad zmianą postaw skazanych, ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu tych osób.

* Źródło: http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/w_ciagu_15_lat_liczba_seniorow_w_polskich_wiezieniach_wzrosla_3_5_krotnie,5762.html

 

Opracowanie kpt. Edyta Starostka

Zdjęcia por. Marta Kuźma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej