Projekt „2 KROKI BLIŻEJ” to kolejna odsłona współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach z Caritas Diecezji Siedleckiej na rzecz skutecznej resocjalizacji skazanych.

W dniu 12 stycznia Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak i Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Paweł Zazuniak podpisali porozumienie w zakresie współdziałania w ramach projektu „2 KROKI BLIŻEJ” stanowiącego kontynuację innowacyjnego projektu „2 KROKI” wspólnie zrealizowanego w ubiegłych latach w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Porozumienie ma na celu współdziałanie w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych, z uwzględnieniem w szczególności wymagających korekcji ich deficytów, które stanowiły przyczynę popełnionych przestępstw.

Inicjatywa "2 KROKI BLIŻEJ" będzie sprzyjała podnoszeniu kompetencji społecznych osób pozbawionych wolności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałaniu czynnikom kryminogennym oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Realizacja przedsięwzięcia zawierać będzie:

- poradnictwo prawne dla skazanych,

- warsztaty dla skazanych z przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków,

- koło Caritas dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,

- inne działania sprzyjające readaptacji skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności z Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Wspólne działania w ramach podpisanego porozumienia zaplanowano do końca grudnia 2024r.

 

Opracowanie i zdjęcia : mł.chor. Grabowska Monika

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej