27 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Na jubileusz do Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury przybyło wielu znamienitych gości wśród których nie zabrakło przedstawicieli Zakładu Karnego w Siedlcach.

Jak czytamy  na facebookowym profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach:

 26 maja 2017 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach – Jadwiga Madziar oraz mjr. Marek Suwiński - dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisali kolejne, trzecie porozumienie o współpracy. Na jego mocy skazani odbywający karę w siedleckiej jednostce penitencjarnej będą naprawiać zniszczone książki, pochodzące ze zbiorów Miejskiej Książnicy.
To ważne dla Biblioteki przedsięwzięcie jest także doskonałą terapią dla więźniów.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, w ramach jubileuszu 100-lecia istnienia, wręczyła pamiątkowe exlibrisy osobom i podmiotom z którymi współpracuje na co dzień. Wyróżnienie przyznano również Zakładowi Karnemu w Siedlcach, które z rąk Pani dyrektor biblioteki Jadwigi Madziar  odebrała zastępca dyrektora ppłk Magdalena Maciejewska. Drugie wyróżnienie zostało przyznane  st. chor. Grzegorzowi Demianiukowi - młodszemu inspektorowi do spraw terapii zajęciowej oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, który na co dzień monitoruje naprawę zniszczonych książek.

Opracowanie kpt. Edyta Starostka – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach

Zdjęcia Jarosław Kurzawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej