W dniu 18 listopada 2016 r. przedstawiciel Zakładu Karnego w Rzeszowie wziął udział w realizowanej na antenie TVP 3 Rzeszów debacie społecznej pod tytułem ,,Zawód opiekuna społecznego szansą dla zagrożonych wykluczeniem zawodowym”.

W studio programu KONKRETY I OPINIE Zakład Karny w Rzeszowie reprezentowała wychowawczyni por. Joanna Rzeszutko. Tematem przewodnim debaty było podsumowanie działań związanych z realizacją trzech cykli kursów zawodowych organizowanych na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie a Spółdzielnią Socjalną Revital z siedzibą w Rzeszowie w ramach zadania publicznego „zawód opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, jako droga do zintegrowania w społeczeństwie” finansowanego ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich.

Udział w projekcie to szansa dla osób pozbawionych wolności nie tylko na zdobycie zawodu, ale również pozytywne zagospodarowanie czasu związanego z pobytem w zakładzie karnym poprzez świadczenie pomocy na rzecz pacjentów Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Załęskiej. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi pozwala osadzonym na rozwinięcie empatii, szacunku dla osób starszych, umiejętności wychodzenia z pomocą, wzmocnienie poczucia własnej wartości, tolerancji, poszanowania innych. Łącznie, dzięki uczestnictwu w kursach, trzydziestu sześciu skazanych zdobyło uprawnienia opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.

 

Podczas programu przekazano również opinii publicznej informację na temat realizowanego w Zakładzie karnym w Rzeszowie projektu pn. ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 ,,Zwiększanie możliwości zatrudniania osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 (POWER), oraz omówiono znaczenie pracy jako jednego z głównych narzędzi wspomagających osiągnięcie celu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Link: http://rzeszow.tvp.pl/27892389/debata-spoleczna

Tekst i zdjęcia: mjr Norbert Gaweł

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej