Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie zapraszają przedstawicieli mediów na otwarcie oddziału dla kobiet połączone z seminarium pt. „Kobieta w warunkach izolacji penitencjarnej”.

Otwarcie połączone z seminarium odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, ul. Załęska 76.

PROGRAM:
•    Uroczyste otwarcie oraz wizytacja pawilonu mieszkalnego dla kobiet
•    Seminarium - „Kobieta w warunkach izolacji penitencjarnej” (m.in. wykład Prof. Czesława Kłaka - Członka Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości)

Tekst: kpt. Maciej Słysz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej