W dniu dzisiejszym w ramach programu „Klasa penitencjarna” realizowanego w Zespole Szkół w Tyczynie funkcjonariusze naszej jednostki przeprowadzili kolejne zajęcia z młodzieżą.

Celem zajęć jest m. in. rozszerzanie wiedzy z edukacji prawnej oraz pogłębiania zainteresowań wśród młodzieży z zakresu kryminologii i penitencjarystyki, kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym oraz budowanie zaufania i współpracy pomiędzy młodzieżą a organami państwa - formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i zapewnieniem bezpieczeństwa.
Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć było omówienie programu resocjalizacyjnego, który realizowany był w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej pn. „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów”. Program ten to projekt o charakterze readaptacyjnym adresowany do osób pozbawionych wolności, stwarzający bezpośrednie możliwości skonfrontowania własnych postaw życiowych, systemu wartości i zachowań z postawami zwykłych ludzi znajdujących w sytuacjach skrajnych i trudnych. Założeniem programu było, zaprezentowanie postaci Józefa i Wiktorii Ulmów oraz mieszkańców wsi Markowa, którzy z narażeniem życia ratowali ludność żydowską w czasie II Wojny Światowej.
Po emisji filmu, nawiązała się rozmowa z młodzieżą szkolną, podczas której próbowano odpowiedzieć na fundamentalne zagadnienie: czy postawa Józefa i Wiktorii Ulmów ratujących innych ludzi w ich rzeczywistości, miałaby możliwość zaistnienia w naszych obecnych czasach. Rozmowa była bardzo kształtująca dla systemu wartości młodych ludzi, a kanwą rozmowy stała się pomoc, jaką każdy człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

Opracowanie: mjr Maciej Słysz
Foto: mjr Szymon Adamski i ppor. Tomasz Kwolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej